2000 nî 2 goe̍h 5 ji̍t sit-ji̍t

2000-nî 2-goe̍h 5-ji̍t sit-ji̍t sī tī 2000 nî 2 goe̍h 5 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

2000 nî 2 goe̍h 5 ji̍t sit-ji̍t

2000-nî 2-goe̍h 5-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma -1.2233
Si̍t-hun 0.5795
Saros 150 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 12:50:27
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)