2000 nî 7 goe̍h 31 ji̍t sit-ji̍t

2000-nî 7-goe̍h 31-ji̍t sit-ji̍t sī tī 2000 nî 7 goe̍h 31 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

2000 nî 7 goe̍h 31 ji̍t sit-ji̍t

2000-nî 7-goe̍h 31-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma 1.2166
Si̍t-hun 0.6034
Saros 155 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 02:14:08
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)