2001: Thài-khong Bān-iû (tiān-iáⁿ)

2001: Thài-khong Bān-iû (Eng-gí: 2001: A Space Odyssey) sī Stanley Kubrick kàn-tok ê 1968 nî Bí-kok kho-ha̍k siáu-soat tiān-iáⁿ, tùi āu--lâi ê kâng lūi tiān-iáⁿ kap Bí-kok tāi-chiòng bûn-hòa chin ū éng-hióng. Pún chhut sī tùi Arthur C. Clarke ê kò͘-sū kái-pian lâi--ê, Clarke pún-sin mā kap Kubrick chò-hóe sī tiān-iáⁿ kio̍k-pún ê kiōng-tông chok-chiá[1]. Goân-chéng ê siáu-soat tī tiān-iáⁿ chhut-phín liáu-āu chia̍h chhut-pán.

Pún tiān-iáⁿ ê chhut-hiān ē-tàng kóng piáu-hiān liáu tong-sî tùi chìn-chêng liû-hêng ê goân-chú sî-tāi chú-tê choán kòe thài-khong sî-tāi chú-tê ê chi̍t ê bûn-hòa hiān-siōng[2].

Chham-khó

siu-kái
  1. M. Keith Booker, pian. (2011). "2001: A Space Odyssey". Historical dictionary of American Cinema. Scarecrow Press, Inc. ISBN 978-0-8108-7459-6. 
  2. Pamela Gossin, pian. (2002). "Film". Encyclopedia of Literature and Science. Greenwood Press. ISBN 0-313-30538-2.