2002 nî Detroit Tigers kiû-kùi

2002 nîDetroit TigersBí-kok Liân-bêng ê tē-102 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 55 sèng 106 pāi, sèng-lu̍t 0.342.[1][2]

2002 nî Detroit Tigers
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Detroit (chū 1901 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 55–106 (0.342)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Siong-koan Siu-kái

  Chham-khó Siu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Detroit Tigers iá-kiû kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.