2008 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

2008 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (the Games of the XXIX Olympiad) sī tē 29 hoê ê Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tiàm Tiong-kok Pak-kiaⁿ kú-pān.