2012 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

2012 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Eng-gí: the Games of the XXX Olympiad) sī tē 30 hoê ê Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tiàm Liân-ha̍p Ông-kok London kú-pān.