2016 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

2016 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Eng-gí: the Games of the XXXI Olympiad) sī tē 31 hoê ê Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tiàm Pa-se Rio de Janeiro kú-pān.