20 hō jiám-sek-thé (lâng)

20 hō jiám-sek-thé (Eng-bûn: Chromosome 20) sī jîn-lūi ê chi̍t tiâu jiám-sek-thé, sio̍k-î siông-jiám-sek-thé. Tī chèng-siông ê jîn-lūi thé-sè-pau lāi, lóng ū chi̍t tùi 20 hō jiám-sek-thé, hun-pia̍t lâi-chū lāu-pē kap lāu-bú.

20 hō jiám-sek-thé

Chi̍t tùi 20 hō jiám-sek-thé. Chi̍t tiâu lâi-chū lāu-bú, chi̍t tiâu lâi-chū lāu-pē.
Te̍k-teng
Tn̂g-tō͘ (bp) 63,025,520 bp[1]
Ki-in ê sò͘-liōng 897 (NCBI)
1,068 (EBI)
Lūi-hêng Siông-jiám-sek-thé
Tio̍k-si-lia̍p ūi-tì Metacentric[2]
Piau-sek-hû
RefSeq NC_000020
GenBank CM000682

Chham-khó siu-kái

  1. "Homo sapiens chromosome 20, GRCh37.p13 Primary Assembly". National Center for Biotechnology Information. October 17, 2013 khòaⁿ--ê. 
  2. "Table 2.3: Human chromosome groups". Human Molecular Genetics (tē-2 pán.). Garland Science. 1999.