A-phiàn (阿片 ia̍h 鴉片) sī tùi eng-sek chhái-siu ê chi̍t-khoàn bâ-io̍h, sêng-hun ū mô͘-hui, codeine chham chi̍t-kóa m̄-sī sio̍k bâ-io̍h ê bu̍t-chit.

A-phiàn.