Abraham (Hi-pek-lâi-gí: אַבְרָהָם, Avraham; A-lá-peh-gí: ابراهيم‎, Ibrāhīm) chāi hàn-gí chú-iàu ū nn̄g-khóan chheng-ho͘, tī Ki-tok-kàu hō-chòe A-peh-lá-hán (亞伯拉罕), tī I-su-lân-kàu hō-chòe Ī-poh-lá-him (易卜拉欣). I ê gôan-miâ hō-chòe Abram, ì-sù sī "ko-kùi ê hū-chhin".

Der Engel verhindert die Opferung Isaaks, Rembrandt 1635 nî choh-ōe, biâu-su̍t Abraham tng-beh hiàn-chè Isaac, thian-sú lâi chó͘-chí.

Abraham tī Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu, chham I-su-lân-kàu lóng-sī sian-ti, kun-kù Sèng-keng chham Qur'an ê kì-lio̍k, Iû-thài-kàu kap Ki-tok-kàu ê sian-chó͘ sī Isaac; I-su-lân-kàu ê sian-chó͘ sī Ishmael, nn̄g-ê lâng hun-pia̍t sī Abraham ê tōa-bó͘ kap sè-î seⁿ ê kiáⁿ.