Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 nî 7 goe̍h 15 ji̍t – 1669 nî 10 goe̍h 4 ji̍t) sī éng-koè Hô-lân ê oē-ka kiam kā-pán-ka (etcher). Rembrandt hông tòng-chò Au-chiu gē-su̍t-sú (European art history) siāng úi-tāi ê oē-ka kap pán-oē-ka (printmaker) chi it. I chham-ú gē-sût chhòng-chok hit toāⁿ sî-kan hông hō-chò Hô-lân N̂g-kim Sî-kî (Dutch Golden Age).

Rembrandt van Rijn
Self-Portrait with Beret and Turned-Up Collar (1659), National Gallery of Art, Washington, D.C.
Pún-miâ Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Chhut-sì 1606 nî 7 goe̍h 15 ji̍t(1606-07-15)[1]
Leiden, Dutch Republic
Koè-sin 1669 nî 10 goe̍h 4 ji̍t (63 hòe)
Amsterdam, Dutch Republic
Ūn-tōng Dutch Golden Age
Baroque
Chhut-miâ î Painting, printmaking, drawing
Kàu-io̍k Jacob van Swanenburg
Pieter Lastman
Chhut-miâ chok-phín Self-portraits
The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp (1632)
Belshazzar's Feast (1635)
The Night Watch (1642)
Bathsheba at Her Bath (1654)
Syndics of the Drapers' Guild (1662)
The Hundred Guilder Print (etching, c. 1647–1649)

Rembrandt ê iû-ōe-siōng

siu-kái

Chū-ōe-siōng

siu-kái

Ki-taⁿ ê iû-oe

siu-kái

Chù-kái

siu-kái
 1. Or possibly 1607 as on 10 June 1634 he himself claimed to be 26 years old. See Is the Rembrandt Year being celebrated one year too soon? One year too late? and (Hôlân-gú) J. de Jong, Rembrandts geboortejaar een jaar te vroeg gevierd for sources concerning Rembrandt's birth year, especially supporting 1607. However, most sources continue to use 1606.
 2. White, 200
 3. Starcky, Emmanuel (1990). Rembrandt. Hazan. p. 45. ISBN 978-2-85025-212-9. 

Chham-khó bûn-hiàn

siu-kái

Chū-chok ín-iōng

siu-kái

Iân-sin oa̍t-tho̍k

siu-kái
 • Catalogue raisonné: Stichting Foundation Rembrandt Research Project:
  • A Corpus of Rembrandt Paintings – Volume I, which deals with works from Rembrandt's early years in Leiden (1629–1631), 1982
  • A Corpus of Rembrandt Paintings – Volume II: 1631–1634. Bruyn, J., Haak, B. (et al.), Band 2, 1986, ISBN 978-90-247-3339-2
  • A Corpus of Rembrandt Paintings – Volume III, 1635–1642. Bruyn, J., Haak, B., Levie, S.H., van Thiel, P.J.J., van de Wetering, E. (Ed. Hrsg.), Band 3, 1990, ISBN 978-90-247-3781-9
  • A Corpus of Rembrandt Paintings – Volume IV. Ernst van de Wetering, Karin Groen et al. Springer, Dordrecht, the Netherlands. ISBN 1-4020-3280-3. p. 692. (Self-Portraits)
 • Rembrandt. Images and metaphors, Christian and Astrid Tümpel (editors), Haus Books London 2006 ISBN 978-1-904950-92-9
 • Anthony M. Amore; Tom Mashberg (2012). Stealing Rembrandts: The Untold Stories of Notorious Art Heists. ISBN 978-0-230-33990-3. 

Chham oa̍t

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-ke-at

siu-kái

  Rembrandt van RijnWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.

 

Wikiquote ū Rembrandt ê ín-iōng-kù.