Abraham chong-kàu

Religion2SymbolAbr.png

Abraham chong-kàu sī chí chi̍t lūi Siám-cho̍k goân-thâu ê chong-kàu, in lóng sìn Abraham ê Sîn. Kî-tiong chú-iàu pau-koat Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu, kap Islam-kàu.