Adriatic Hái

Adriatic Hái (Ì-tāi-lī-gí: Mar Adriatico) sī Tē-tiong-hái ê chi̍t phiàn hái-he̍k; khu-keh Ì-tāi-lī Poàn-tó kap Balkan Poàn-tó.

Adriatic Hái ê ūi-tì