Aida sī chi̍t chhut koa-kio̍k, chok-khek sī Giuseppe Verdi, bú-tâi kio̍k-pún sī Antonio Ghislanzoni só͘ chok, goân kio̍k-pún sī Auguste Mariette chok. Thâu chi̍t kái ê ián-chhut sī 1871 nî 12 goe̍h 24 ji̍t tī Ai-ki̍p Cairo, chí-hui-kaGiovanni Bottesini.

2006 nî tī Verona ê ián-chhut.