Al-Aqsa chheng-chin-sī

Al-Aqsa tshing-tsin-sī (Al-Aqsa mosk; alapik-gí: ٱلْمَسْجِد ٱلْأَقْصَىٰ‎ (al-Masjid al-ʾAqṣā), IPA: [ʔælˈmæsdʒɪd ælˈʔɑqsˤɑ] (siōng-hn̄g ê tshing-tsin-sī); Al-Aqsa Mosque; 阿克薩清真寺) khiā tī Jerusalm kū-siâñ (Old City (Jerusalem)) sìng-tēn-suañ (Temple Mount). Al-ʾAqṣā teh alapek-gí lāi-té ê ì-sù tō sī iâu-uán, sóo-í koh kiò-tsò "Siong-iâu-uán ê tshing-tsin-sī" (the Farthest Mosque).

Al-Aqsa tshing-tsin-sī
ٱلْمَسْجِد ٱلْأَقْصَىٰ
Al-Masjid al-'Aqṣā
Israel-2013-Jerusalem-Temple Mount-Al-Aqsa Mosque (NE exposure).jpg
Religion
Affiliation Islam
Leadership Imam Muhammad Ahmad Hussein
Location
Location Old City of Jerusalem
Administration Jerusalem Islamic Waqf
Architecture
Type Tshing-tsin-sī
Style Tsá-kî Islam, Mamluk kiàn-tio̍k
Date established 705
Specifications
Direction of façade Pak-pak-sai
Capacity 5,000+
Dome(s) nn̄g-ê tuā-ê + kui-tsá-ê sè-ê
Minaret(s) 4-ê
Minaret height 37 meters (121 ft) (siong-kuân)
Materials Tsio̍h-hue-giâm (external walls, minaret, facade), tsing-jú-tsio̍h (minaret), kim-á, iân kah tsio̍h-thâu (domes), white marble (interior columns) kah mosaic[1]

Al-Aqsa piñ--á tō sī ū-miâ ê Giām-tsio̍h îñ-tíng, siong-thuân sī Muhammad iā-hîng ting-siau (الإسراء والمعراج‎) ê sóo-tsāi.

Sû ê lâi-goânSiu-kái

"Al-Masjid al-Aqsa" chit jī sī iōng A-lah-phek gí(Arabic) só͘ siá, hoan-e̍k chò Eng-gí tō-sī "the farthest mosque," siōng iâu-oán ê Hôe-kàu-tn̂g. Chit-ê miâ goân-té sī siá tī Khó-lân-keng tang-tiong ê kî-tiong chi̍t phiⁿ, a-chò "Al-Isrā' (Arabic: ٱلْإِسْـرَاء‎)," ì-sù sī àm-mî ê lí-tô͘. Che kò͘-sū só͘ kóng-ê sī chi̍t-ê kiò-chò Muhammad ê lâng tùi Mecca chhut-hoat it-ti̍t kiâⁿ-kàu he siōng iâu-oán ê Hôe-kàu-tn̂g hiah. Sòa-lo̍h-lâi i khiâ chi̍t-chiah tī thiⁿ-téng ê kha-la̍t a-chò al-Burāq ash-Sharīf (Arabic: ٱلْـبُـرَاق الـشَّـرِيْـف‎) poe-chiūⁿ thiⁿ.

Tsù-káiSiu-kái

  1. Al-Ratrout, H. A., The Architectural Development of Al-Aqsa Mosque in the Early Islamic Period, ALMI Press, London, 2004.

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Al-Aqsa Mosque