Al-Aqsa chheng-chin-sī

Al-Aqsa tshing-tsin-sī (ing-gú: Al-Aqsa mosk; alapik-gí: ٱلْمَسْجِد ٱلْأَقْصَىٰ‎ (al-Masjid al-ʾAqṣā), IPA: [ʔælˈmæsdʒɪd ælˈʔɑqsˤɑ] (siōng-hn̄g ê tshing-tsin-sī); Al-Aqsa Mosque) khiā tī Jerusalm kū-siâñ (Old City (Jerusalem)) sìng-tēn-suañ (Temple Mount). Al-ʾAqṣā teh alapek-gí lāi-té ê ì-sù tō sī iâu-uán, sóo-í koh kiò-tsò "Siong-iâu-uán ê tshing-tsin-sī" (the Farthest Mosque).

Al-Aqsa tshing-tsin-sī
ٱلْمَسْجِد ٱلْأَقْصَىٰ
Al-Masjid al-'Aqṣā
Jerusalem-2013-Temple Mount-Al-Aqsa Mosque (NE exposure).jpg
Chong-kàu
Chong-kàu Islam
Léng-tō-chiá Imam Muhammad Ahmad Hussein
Só͘-chāi
Só͘-chāi Old City of Jerusalem
Chú-koán Jerusalem Islamic Waqf
Kiàn-tio̍k
Lūi-hêng Tshing-tsin-sī
Hong-keh Tsá-kî Islam, Mamluk kiàn-tio̍k
Kiàn-li̍p sî-kan 705
Siông-chêng
Li̍p-bīn hong-hiòng Pak-pak-sai
Iông-liōng 5,000+
Îⁿ-téng nn̄g-ê tuā-ê + kui-tsá-ê sè-ê
Minaret 4-ê
Minaret koân 37 meters (121 ft) (siong-kuân)
Châi-liāu Tsio̍h-hue-giâm (external walls, minaret, facade), tsing-jú-tsio̍h (minaret), kim-á, iân kah tsio̍h-thâu (domes), white marble (interior columns) kah mosaic[1]

Al-Aqsa piñ--á tō sī ū-miâ ê Giām-tsio̍h îñ-tíng, siong-thuân sī Muhammad iā-hîng ting-siau (الإسراء والمعراج‎) ê sóo-tsāi.

Tsù-káiSiu-kái

  1. Al-Ratrout, H. A., The Architectural Development of Al-Aqsa Mosque in the Early Islamic Period, ALMI Press, London, 2004.

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Al-Aqsa Mosque