Alanine (siok-siá: Ala / A), sī chi̍t chióng an-ki-sng, R group bô ke̍k-sèng, toà tiong-sèng tiān. Jîn-thé ê-tàng ka-tī ha̍p-sêng chit khoán an-ki-sng.

L-alanine.