An-ki-sng (Eng-gí: amino acid) sī chi̍t lūi hun-chú, ū an-ki kap carboxylic-sng-ki; bô kâng ê an-ki-sng koh ū bô kâng ê chhek-liān (side chain).

Siong-koan

siu-kái