Aleman-gí

(Tùi Alemannisch choán--lâi)

Aleman-gí (Alemannisch) sī German gí-cho̍k ê chi̍t hūn-chú, tī Tek-kok kap hù-kīn ê kok-ka thong-hêng, ū-sî hong sǹg chò Tek-gí ê chi̍t-khoán hong-giân.

Hióng-goā liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Aleman-gí ê pán-pún.