Amaterasu, choân-miâ Amaterasu-ômikami (天照大神), sī Ji̍t-pún sîn-oē lāi-bīn ê chi̍t ê cha-bó͘ sîn-bêng. Kin-á-ji̍t Ji̍t-pún thian-hông lóng sī i ê āu-tāi.

Amaterasu