An-chōng-ông (安藏王 / 안장왕 Anjang-wang; ?  – 531 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-22 tāi kok-ông (518 nî ~ 531 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Heng-an (高興安 / 고흥안 Go Heung-an).

19 ~ 24 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng