Ana Lilian de la Macorra

Ana Lilian de la Macorra sī chi̍t ūi Be̍k-se-ko ê cha-bó͘ ián-oân, chè-phìⁿ-jîn kiam sim-lí-su. I bat tī 1970 nî-tāi chham-ú Be̍k-se-ko ti-miâ chêng-kéng hí-kio̍k El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, kap Chespirito chiat-bo̍k ê chè-chok, ti̍t-kàu 1978 nî tī El Chavo del Ocho tit-tio̍h éng-kiú-sèng kak-sek.