AndalucíaSe-pan-gâ lâm-pō͘ ê chi̍t-ê chū-tī siā-lí (comunidad autónoma), mā sǹg sī chi̍t-ê le̍k-sú kok-ka (nacionalidad histórica), ē-kha lóng-chóng hun 8-ê séng (provincia).

Andalucía ê hoān-ûi.