Anurak Devesh

Somdet Phra Chao Lan Thoe Chaofa Krom Phra Anurak Devesh (Thài-kok-gí: สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์, 1746 nî 3 goe̍h 28 ji̍t – 1806 nî 12 goe̍h 20 ji̍t), pún-miâ Thong-In (ทองอิน), sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Rattanakosin Ông-kok ê chi̍t ê sam-ông, 1782 nî kàu 1806 nî chāi-jīm.

Anurak Devesh