Armenia dram (Armenia-gí: Հայկական Դրամ) sī Armenia ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī AMD.

Armenia dram
Հայկական Դրամ

100,000 Armenia dram gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé AMD
Sò͘-jī tāi-bé 051
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 luma (լումա)
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō ia̍h դր.
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1000֏, 2000֏, 5000֏, 10,000֏, 20,000֏, 50,000֏
 hán-tit ēng 50֏, 100֏, 500֏, 100,000֏
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
 hán-tit ēng 10, 20, 50 luma, 1֏, 3֏, 5֏
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Armenia
 Artsakh Kiōng-hô-kok
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Armenia Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cba.am
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 2.7% (tī Armenia)
 Chu-liāu [1]
Hoē-lu̍t koà-kau Artsakh Kiōng-hô-kok Artsakh dram

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê AMD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. [1], January 2018

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái