Asparagine (siok-siá: Asn / N), sī chi̍t chióng an-ki-sng, R group ū ke̍k-sèng, toà tiong-sèng tiān. Jîn-thé ê-tàng ka-tī ha̍p-sêng chi̍t khoán an-ki-sng.

L-asparagine.