Astrid Lindgren

Astrid Lindgren (Sound ho͘-im?), pún-miâ Astrid Anna Emilia Ericsson (1907 nî 11 goe̍h 14 – 2002 nî 1 goe̍h 28), Sverige ê gín-á bûn-ha̍k chok-ka. I ê chē-chē tù-chok ū hoan-e̍k chò 85 chióng gí-giân, tī pah-goā-ê kok-ka chhut-pán.

1924

I siōng chhut-miâ ê tù-chok sī Tn̂g-boe̍h-á Pippi (Pippi Långstrump).

Te̍k-pia̍t chhut-miâ ê chok-phínSiu-kái

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Author's Calendar: Astrid Lindgren