AustralasiaTāi-iûⁿ-chiu lāi ê chi̍t pō͘-hūn, pau-koat Ò-chiu, Niú-se-lân, New Guinea Tó kap hū-kīn ê Thài-pêng-iûⁿ tó-sū.

Pún jī sī ê lâi-goân sī Charles de Brosses tī i 1756 nî tì-chok australes khu-he̍k ê hâng-hái le̍k-sú (Histoire des navigations aux terres australes) lāi-bīn ê French Australasie.