Azerbaijan manat (Azerbaijan-gí: Azərbaycan manatı) sī Azerbaijan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī AZN.

Azerbaijan manat
Azərbaycan manatı
1 manat gîn-phiò chiàⁿ-bīnAzerbaijan manat gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé AZN
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 qəpik
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ₼
 hán-tit ēng 500 ₼
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpik
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Azerbaijan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Azerbaijan Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbar.az
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3% H1 2018
 Chu-liāu [1]
 Hong-hoat CPI

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê AZN ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái