Bình Phước Séng

Bình PhướcOa̍t-lâm Tang-lâm-pō͘ (Đông Nam Bộ) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeĐồng Xoài, jîn-kháu ū 809,500.

Bình Phước ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái