Kūn (Bí-kok)

(Tùi Bí-kok ê kūn choán--lâi)

Kūn, goân Eng-gí sī county, mā thang hoan-e̍k chò koān, sī Bí-kok kok chiu lāi-pō͘ ê hêng-chèng-khu tan-goân. Tû-liáu 48 chiu ēng ê county í-gōa, tī Louisiana kâng kip ê hêng-chèng tan-ūi sī hō chò parish, tī Alaska sī kiò borough.

Bí-kok ū-ê siâⁿ-chhī oa-ná sī chit-ê kūn, che hō chò thóng-ha̍p chhī-kūn (consolidated city-county).