Bí-kok Kok-bū Pō͘-tiúⁿ

Bí-kok Kok-bū Pō͘-tiúⁿ (美國國務部長, Eng-gí: United States Secretary of State), Hàn-bûn mā ū hoan chò Kok-bū-kheng (國務卿), sī Bí-kok chú-koán goā-kau sū-bū ê Bí-kok Kok-bū Pō͘ siú-tiúⁿ.

Tùi 2013 nî 2 goe̍h khai-sí ê pō͘-tiúⁿ sī John Kerry, i-ê chêng 1 jīm sī tùi 2009 nî khai-sí ê Hillary Clinton.