Bí-kok Pe̍h-lâng

Bí-kok Pe̍h-lâng (Eng-gí: White Americans) sī chó͘-sian lâi-chū Au-chiu, Tiong-tang kap Pak-hui pe̍h-lâng cho̍k-kûn ê Bí-kok-lâng.

2010 nî Bí-kok Pe̍h-lâng ê jîn-kháu hun-pò͘ pí-lē:
   bô-kàu 50 %
   50 - 60 %
   60 - 70 %
   70 - 80 %
   80 - 90 %
   chhiau-kòe 90 %

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái