Bú-lia̍t-ông (Hàn-jī: 武烈王; Ko-lê-jī: 무열왕; 603 nî - 661 nî), miâ Kim Chhun-chhiu (金春秋; 김춘추), biō-hō Thài-chong (太宗), sī tē-29 tāi Sin-lô kok-ông.

Siong-koan sè-hē.