Bûn-chu-bêng-ông (文咨明王 / 문자명왕 Munjamyeong-wang; ?  – 519 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-21 tāi kok-ông (492 nî ~ 519 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Lô-ūn (高羅運 / 고나운 Go Naun).

19 ~ 24 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng