Bûn-san Chòng-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-chiu

Bûn-san Chòng-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-chiu (文山壯族苗族自治州) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Chòng-cho̍k kap Biâu-cho̍k.

Hêng-chèng-khuSiu-kái