Bạc LiêuOa̍t-lâm Mûi-kong-hô saⁿ-kak-chiu (đồng bằng sông Cửu Long) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeBạc Liêu, jîn-kháu ū 820,100.

Bạc Liêu ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái