BBC OneEng-kok BBC ê chi̍t ê chú-iàu tiān-sī pîn-tō.

BBC One ê phiau-chì
HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.