BBC ThreeEng-kok BBC kî-hā ê chi̍t ê tiān-sī pîn-tō.

BBC Three ê phiau-chì
HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.