BMW (Tek-bûn: Bayerische Motoren Werke AG) sī Tek-kok ê chi̍t keng khoà-kok ko-kip chū-tōng-chhia, o͘-tó͘-bái kiam iân-jín ê chè-chō-siong; i-ê chóng-pō͘ siat tī-leh Tek-kok Bayern ê München.

tóng-àn:Former BMW logo.svg
BMW ê phiau-chì