BSDBerkeley Nńg-thé Hoat-pò͘ (eng. Berkeley Software Distribution) ê Eng-gí kán-lio̍k, sī chi̍t khoán Unix chok-gia̍p hē-thóng, khai-hoat-chiá sī Berkeley California Tāi-ha̍k ê Tiān-náu Hē-thóng Gián-kiù Cho͘ (Computer Systems Research Group).