BadenTek-kok chi̍t pō͘ le̍k-sú-sèng ê tē-hng. I kap Württemberg kiam í-chêng Phó͘-ló͘-su séng-hūn Hohenzollern, cho͘-sêng liáu kin-á-ji̍t ê Liân-pang-chiu Baden-Württemberg.