BallangenNô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ballangen. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,652 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 931.2 pêng-hong kong-lí.

Ballangen
Ballangen ê kî-á
Kî-á
Ballangen ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Nordland
Siú-hú Ballangen
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Anne-Rita Nicklasson
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 931.2 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,652 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)