Banten Sultan-kok sī 16 sè-kí óa Jawa ê Banten siâⁿ chò tiong-sim kiàn-li̍p--ê. In ū chi̍t tōaⁿ sî-kan sī Tang-lâm-a tiōng-iàu ê bo̍k-e̍k tiong-sim, khòng-chè Sunda Hái-kiap ê siang pêng. 1813 nî, hō͘ Hô-lân léng Tang Ìn-tō͘ pēng-ha̍p--khì.