Bering Hái-kiap

Bering Hái-kiap (Eng-gí: Bering Strait) sī chi̍t phiàn liân-kiat Tāi-se-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ ê hái-kiap, ūi-tī Lō͘-se-a kap Bí-kok Alaska ê tiong-ng.

Bering Hái-kiap