Birnin KebbiNigeria Kebbi Chiu ê chi̍t ê chāi-tē chèng-hú (LGA).

Birnin Kebbi
—  Chāi-tē chèng-hú  —
Birnin Kebbi sī Kebbi Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú ê uī-tì
Birnin Kebbi sī Kebbi Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú ê uī-tì
Birnin Kebbi sī Kebbi Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú
Kok-ka  Nigeria
Chiu Kebbi


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Nigeria tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.