Bohemia sī kin-á-ji̍t Czech Kiōng-hô-kok ê chi̍t-ê tē-khu, chiàm hâm siú-to͘ Prague chāi-lāi pòaⁿ hūn ê Czech léng-thó͘.

Chheⁿ-sek sī Bohemia, phú-sek sī Czech kî-tha só͘-chāi.