Bêng-tō͘

(Tùi Brightness choán--lâi)

Bêng-tō͘ (Eng-gí: brightness) sī sī-kak ê chi̍t khoán sèng-chit, sī koan-hē tio̍h lâi-goân tùi kng-sòaⁿ ê hoán-siā.