Bugs Bunny sī chi̍t-ê tōng-ōe cartoon kak-sek, sī 1940 nî Leon Schlesinger Productions (āu-bé kái Warner Bros. Cartoons) kong-si chhòng-chok--ê, tāi-seng sī Mel Blanc hū-chek phòe-im. I sī Looney Tunes kap Merrie Melodies té-phìⁿ hē-lia̍t ê chú-iàu kak-sek chit it.

Bugs Bunny tè-bé piàn chò sī Bí-kok bûn-hòa ê tāi-piáu chi it, mā sī Warner Bros. Entertainment kong-si ê koan-hong mascot.

Siong-koanSiu-kái