Cà Mau Séng

(Tùi Cà Mau choán--lâi)

Cà MauOa̍t-lâm Mûi-kong-hô saⁿ-kak-chiu (đồng bằng sông Cửu Long) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeCà Mau, jîn-kháu ū 1,232,000.

Cà Mau ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái