Caerellia (iok Chêng 116–36 nî) sī Kó͘-tāi Lô-má ê jîn-bu̍t, sī tong-sî hó-gia̍h ê lú-sèng lāi-bīn le̍k-sú kì-lio̍k khah chheng-chhó ê chi̍t ūi. I se̍k-sāi chèng-tī-chiá Cicero, tōa-hūn liû-chûn koan-hē tio̍h Caerellia ê chu-liāu lóng sī tùi Cicero hia lâi--ê. In nn̄g-ê ū kiōng-tông ê tiat-ha̍k hèng-chhù. Cicero mā chhōe Caerellia kái-koat i kò-jîn ê châi-bū būn-tê.

Chham-chiàuSiu-kái

  • Joyce E. Salisbury (2001). "Caerellia". Encyclopedia of women in the ancient world. ISBN 1-57607-585-0.